Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Vind- & solkraft

VEO är en av marknadsledarna inom elektrifiering av vindkraftparker i Finland, Norge och Sverige. Vi optimerar beprövade och kostnadseffektiva lösningar som säkerställer kvalitet, leveranssäkerhet samt personlig säkerhet när vind- och solparker är anslutna till nätet.

En typisk EPC-leverans består av teknik, studier av nätkodsöverensstämmelse, anläggningsarbete, transformatorstationer, transformatorer, ställverk, styr- och skyddssystem, övervakningssystem samt installation och idrifttagning. Komponent- och leverantörsflexibilitet är en av kärnstyrkorna i våra leveranser. Med helt skräddarsydda projekt hittar vi den mest effektiva kombinationen av lösningar för dina behov.

Vår långa historia av att betjäna energibolag, elnätsbolag och projektutvecklare som investerar i kompletta vindkraftparker har gett oss många fina referenser bland de viktigaste vindprojekten i Norden.

 

 

 

 

 

 

 

Vi optimerar beprövade och kostnadseffektiva lösningar när vind- och solparker är anslutna till nätet.

Juha-Petteri Lesonen

Sales Manager

Lösningar