Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Lågspänningsställverk VEDA

Vårt lågspänningsställverk VEDA kan implementeras i fasta eller uttagbara konfigurationer och kan enkelt anpassas till flera specifika applikationer och industrier som är verksamma på land och till sjöss. Snabba installationer och snabb service möjliggör minimerad stilleståndstid. Både design och tillverkning av VEDA följer principerna i ISO 14001 för att optimera användningen av material från våra lokala huvudleverantörer och för att minska koldioxidavtrycket.

VEDA finns i fyra huvudsakliga anpassningar:

VEDA MCC – med sin nominella strömkapacitet på upp till 5000 A är VEDA MCC helt kompatibel med de krav som ställs av den tunga industrin.

VEDA Drives är optimerad för att passa både nyinstallation och eftermontering.

VEDA Marine är baserat på marint godkända komponenter för att uppfylla kraven för marina och offshore-applikationer.

VEDA Hybrid kombinerar traditionell förbränningsmotorteknik med fördelarna med energilagring.

Read more

Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att möta branschens allt högre krav. Den senaste prestandaförbättringen av ställverket VEDA var att öka dess kortslutningsströms kapacitet från 50kA till 80kA.

För fullständiga tekniska specifikationer, ladda ner VEDA broschyren.

 

Vårt lågspänningsställverk VEDA kan implementeras i fasta eller uttagbara konfigurationer.

VEO Janne Saarenpää

Janne Saarenpää

Product Manager
Veo Veda