Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Ställverk & drivenhetssystem

Våra helt typtestade ställverk och drivsystem är exceptionellt tillförlitliga för att säkerställa personlig säkerhet. De är konstruerade för snabba installationer och snabb service, vilket möjliggör minimerad stilleståndstid.

Mellanspänningsställverket Vector är ett luftisolerat ställverk och styrutrustning för inomhusmellanspänningssystem. Vårt lågspänningsställverk VEDA kan implementeras i fasta eller uttagbara konfigurationer och kan enkelt anpassas till flera specifika applikationer på land och till sjöss. Hybridställverket är den perfekta lösningen när du successivt vill gå över till grönare elproduktion.

I nästan 30 år har vi levererat integrerade drivsystem från grundläggande till mycket krävande nivåer för användning i ett brett spektrum av energiföretag.

Våra helt typtestade ställverk och drivsystem är konstruerade för snabba installationer och snabb service, vilket möjliggör minimerad stilleståndstid.

VEO Jouni Rintamäki

Jouni Rintamäki

Sales Manager