Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Ledningssystem

Våra ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö är certifierade enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 och ISO 27001 i alla delar av företaget. Ledningssystem granskas årligen av DNV, ett ackrediterat certifieringsorgan från tredje part.

Förutom revision av kvalitetssystem är vår produktion och våra produkter också föremål för årlig kvalitetssäkringsbedömning av SGS Fimko Ltd. Systemet är utformat för att säkerställa att kvaliteten och tillförlitligheten i leveransen av våra produkter fullt ut uppfyller kundens krav och förväntningar.

Management system certification