Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Företaget

VEO är en expert inom energisektorn som erbjuder elektrifierings- och automationslösningar till sina kunder. Mer än hälften av företagets intäkter kommer från förnybara energilösningar. VEOs huvudkontor ligger i Vasa, Finland och bolaget har även dotterbolag i Sverige, Norge och Storbritannien. VEO Group sysselsätter 500 personer och omsatte 115,8 miljoner euro år 2022.

 

MISSION & VISION

 

Mission: Vi skapar välbefinnande genom vår expertis inom energisektorn.

VEOs mission är att skapa välbefinnande för våra kunder, oss själva och andra intressenter. Vi strävar efter att uppnå detta på ett hållbart och etiskt sätt genom vår expertis inom energisektorn och genom att utföra vårt arbete enligt högsta säkerhetsstandarder.

Vision: Att leverera ledande energilösningar för en hållbar framtid.

Vår vision är att bli en av de ledande integratörerna av hållbara energilösningar och därmed bidra till en klimatneutral framtid.

 

VÄRDEN

 

För kunden

Våra kunder driver vår ambition, vår kvalitetssträvan och våra värderingar.

Ärlighet är den bästa policyn
Med ärlighet och omsorg är vi rättvisa och transparenta i våra handlingar.

Det är modigt att bry sig
Vi har modet att förnya oss, skilja oss ur mängden och ta de beslut som krävs för att lyckas.

Tillsammans bildar vi VEO
Vår framgång och företagskultur bygger på öppen kommunikation, stöd och respekt för varandra.

Engagemang
Vi är fast beslutna att arbeta på ett hållbart och etiskt sätt enligt de högsta hälso- och säkerhetsstandarderna. Vi är pålitliga och förbinder oss till att låta socialt ansvar genomsyra vår resultatorienterade verksamhet.

 

STRATEGISKA MÅL

VEOs strategi strävar efter att ytterligare accelerera bolagets lönsamma tillväxt genom att fokusera ännu mer på förnybara energilösningar och hållbara innovationer. Dessa stödjer den gröna omställningen av energibranschen i alla VEOs affärssegment i Norden och Storbritannien.

 

 

POLITIK

Vår HSEQ-policy (Health and Safety, Environmental, and Quality) fastställer principer för att skapa värde för våra kunder och öka kundnöjdheten, en säker arbetsmiljö samt en miljömässigt hållbar verksamhet.

Vi sätter mätbara mål och förbättrar ständigt våra ledningssystem och våra ledningsprocesser. För att uppnå de uppsatta målen och för att kunna säkerställa ständiga förbättringar delaktiggör och lyssnar vi på våra anställda och har ett nära samarbete med kunder, entreprenörer och andra intressenter.