Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Företaget

VEO är en energiexpert som erbjuder elektrifierings- och automationslösningar för sina kunder. Mer än hälften av företagets intäkter kommer från förnybara energilösningar. VEO:s huvudkontor ligger i Vasa, Finland och bolaget har även dotterbolag i Sverige, Norge och Storbritannien. VEO Group sysselsätter 500 personer och omsatte 121,7 miljoner euro år 2021.

 

UPPDRAG & VISION

 

Uppdrag: Vi skapar välbefinnande genom vår expertis inom energisektorn.

VEO:s uppdrag är att skapa välbefinnande för våra kunder, oss själva och andra intressenter. Vi vill uppnå detta på ett hållbart och etiskt sätt genom vår expertis inom energisektorn och genom att utföra vårt arbete med högsta säkerhetsstandarder.

Vision: Att leverera ledande energilösningar för en hållbar framtid.

Vår vision är att bli en av de ledande integratörerna av hållbara energilösningar och därmed bidra till en klimatneutral framtid.

 

VÄRDEN

 

Med kunden i åtanke
Våra kunder driver vår ambition, vår strävan efter kvalitet och vår känsla av värde.

Ärlighet är den bästa policyn
Med ärlighet och omsorg är vi rättvisa och transparenta i våra handlingar.

Mod är omtänksamt
Vi har modet att förnya, differentiera och göra vad som krävs för att lyckas.

Tillsammans bildar vi VEO
Vår framgång och företagskultur uppnås genom öppen kommunikation, stöd och respekt för varandra.

Engagemang
Vi är fast beslutna att arbeta på ett hållbart och etiskt sätt, enligt de högsta hälso- och säkerhetsstandarderna. Vi är pålitliga och är fast beslutna att låta socialt ansvar genomsyra vår resultatorienterade verksamhet.

 

VEO Values

STRATEGISKA MÅL

VEO:s strategi syftar till att ytterligare accelerera bolagets lönsamma tillväxt genom att fokusera ännu mer på förnybara energilösningar och hållbara innovationer för att stödja den gröna omställningen av energibranschen i alla VEO:s affärssegment i Norden och Storbritannien.

 

POLITIK

Vår HSEQ-policy (Health and Safety, Environmental, and Quality) fastställer principer för att skapa värde för våra kunder och öka kundnöjdheten, säker arbetsmiljö samt en miljömässigt hållbar verksamhet.

Vi sätter mätbara mål och förbättrar ständigt våra ledningssystem och våra ledningsprocesser. För att uppnå de uppsatta målen och för att kunna säkerställa ständiga förbättringar är deltagande och samråd med våra anställda samt nära samarbete med kunder, entreprenörer och andra intressenter en nyckelfråga för oss.