Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

VEOn innovaatio yhdistää vesivoimalat energiavarastoihin

Siirtymä kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa mullistaa sähköjärjestelmää ja -markkinoita. VEO vastaa tähän kehittämällä uudistuneen strategiansa mukaisesti innovatiivisia ratkaisuja vihreän siirtymän tukemiseen. Nyt VEOlla on kehitetty vesivoimalaitoksille ratkaisu, jolla yhdistetään vesivoimaturpiinin ja sähköenergiavaraston ominaisuudet. VEOn hybridisäätimeen perustuva ratkaisu viedään käytäntöön sekä Kemijoki Oy:n että Helen Oy:n hankkeessa.

VEOn tutkimus- ja tuotekehitystyön tuoreimman innovaation on määrä parantaa energiayhtiöiden kykyä vastata sähkömarkkinoiden kehittyviin vaatimuksiin ja mahdollistaa vesivoimalaitoksen koneiston reservituotantokyvyn säilyminen sekä laajentaminen uusiin reservituotteisiin. Uudella innovaatiolla pienennetään myös merkittävästi vesivoimakoneiston mekaanista kulumista.

VEO aloitti jo vuonna 2020 kehityshankkeen Helen Oy:n tytäryhtiön, Oy Mankala Ab:n, kanssa Mankalan vesivoimalaitoksessa Kymijoella, jossa suoritettiin simulointeja ja mittauksia vesivoimakoneistojen avulla. Kerättyä mittausdataa analysoitiin yhteistyössä Helenin kanssa, ja koska mittaustulokset olivat erittäin kannustavia, kehityshanke sai jatkoa. Nyt VEO on solminut Helenin kanssa sopimuksen VEOn hybridisäätimen toimittamisesta Mankalaan ja Helenin hankkiman sähköenergiavaraston integroimisesta voimalaitoksen sähköistys- ja automaatiojärjestelmiin.

”Mankalan energiavarastohankkeen myötä odotamme vesivoimalan huolto- ja kunnossapitokustannusten alenevan sekä lisäämme valmiuksiamme palvella asiakkaitamme paremmin energiamurroksen keskellä. Energiavarastot ovat yksi oleellinen osa tulevaisuuden energiajärjestelmää ja tuovat siihen tarvittavaa joustoa, jonka tarvetta uusiutuva sähkön tuotanto ja sähköistyminen lisäävät. Mankalan energiavarastohanke on myös yksi konkreettinen esimerkki, joka vie meitä kohti tavoitettamme olla hiilineutraali energiayhtiö vuonna 2030”, kertoo Helen Oy:n liiketoiminnan kehityspäällikkö Kristiina Siilin.

Pilottihanke myös Kemijoki Oy:n kanssa

VEOn ratkaisua hyödyntävä Kemijoki Oy:n hanke toteutetaan Kurkiaskan voimalaitoksella peruskorjauksen yhteydessä. VEO toimittaa hankkeessa kokonaistoimituksena hybridisäätimen sekä superkondensaattoriin perustuvan energiavaraston integroimalla ne voimalaitoksen järjestelmiin. Ratkaisun simulointi ja energiavaraston mitoitus ovat oleellinen osa toimitussisältöä.

”Haluamme vesisähkön edelläkävijänä kokeilla rohkeasti uutta. Yhdistämällä vesivoiman ja energiavaraston vahvuudet VEOn ratkaisulla pyrimme varmistamaan, että roolimme keskeisenä vähäpäästöisen ja uusiutuvan säätövoiman lähteenä säilyy ja vahvistuu”, Kemijoki Oy:n COO Sakke Rantala kertoo.

Simulointitesteistä vahvaa näyttöä

Näiden hankkeiden myötä VEOn oma kehitysprosessi etenee ideasta toteutusvaiheeseen. Kehityksessä on pyritty yhdistämään energiavarasto vesivoimaturpiinin taajuudensäätöön niin, että varasto tukee ja toisaalta vähentää turpiininsäädössä tapahtuvaa mekaanista liikettä.

”Simulointitestien pohjalta uskomme vahvasti, että uudella ”hybridisäädöllä” pystytään vastaamaan tuleviin tiukentuneisiin taajuuden tuentavaatimuksiin maksimoimalla koneiston reservintuotantokykyä ja samalla pienentämään merkittävästi taajuussäädöstä johtuvaa mekaanisten säätölaitteiden kulumista”, Team Lead Jukka Kelloniemi VEO Oy:n automaatioyksiköstä avaa kehitystyön taustaa.

Molempien voimalaitosten yhteyteen asennettavien energiavarastojen lyhytaikainen varastointikyky auttaa voimalaitoksia vastaamaan hyvin lyhyen aikavälin muutoksiin sähkön kysynnässä ja tuotannossa. Työt Mankalassa aloitetaan kesällä 2022 ja ratkaisu otetaan käyttöön keväällä 2023. Kurkiaskassa työt aloitetaan loppukesästä 2022 ja käyttöönotto tapahtuu talvella 2023.

VEO Oy:n vesivoiman myyntipäällikkö Juha Mäki kertoo myös hankkeiden muista eduista:

”Näiden pilottihankkeiden myötä VEOn hybridisäätäjän ja energiavaraston yhteistuotantoa kehitetään ja optimoidaan yhä pidemmälle. Saadulla kokemuksella pystymme auttamaan asiakkaitamme löytämään heille optimaalisimman ratkaisun voimantuotannon ja energiavaraston yhdistämiseen sekä skaalaamaan järjestelmiä yhä suurempiin ratkaisuihin.

Yhteissäädöllä saadaan parannettua myös voimalaitoksen toimintaa ja toipumista sähköverkon erilaisissa häiriötilanteissa. Vesivoiman uusiutuvan energian tuotantoa saadaan näin hyödynnettyä entistä paremmin. Tämä tuottaa asiakkaalle lisäarvoa ja vastaa vihreän siirtymän kasvaviin tarpeisiin VEOn strategian mukaisesti.”

Lisätietoja

Juha Mäki, Vesivoiman myyntipäällikkö, VEO Oy, juha.maki@veo.fi, +358 40 047 7930

Lisää aiheesta:
Kemijoki Oy:n lehdistötiedote 

VEOn hybridisäätimeen perustuva ratkaisu viedään käytäntöön sekä Kemijoki Oy:n että Helen Oy:n hankkeessa.