Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

VEOn ainutlaatuinen hybridi-innovaatio tukee suomalaisen sähköverkon vakautta

VEOn hybriditurpiinisäädin (VEO-eHPG) on otettu käyttöön ensimmäistä kertaa Kemijoki Oy:n peruskorjatun Kurkiaskan vesivoimalaitoksen käyttöönoton yhteydessä. Ainutlaatuinen ratkaisu ei ainoastaan mahdollista parempaa sähköverkon taajuuden tuentaa yhdistämällä vesivoiman tuotannon ja energiavarastot, vaan se pidentää myös merkittävästi turpiinin käyttöikää.

Kemijoki Oy tuottaa kolmanneksen Suomen vesivoimasta ja on näin ollen maan tärkein säätövoiman tuottaja. Kurkiaskan vesivoimalaitoksen peruskorjauksen yhteydessä Kemijoki päätti hyödyntää VEOa ja VEOn uutta innovaatiota, hybriditurpiinisäädintä (VEO-eHPG), energiavaraston yhdistämisessä voimalaitokseen.

”Vesivoiman merkitys säätövoimana korostuu energiasiirtymän edetessä, kun tuuli- ja aurinkovoiman kaltaisen vaihtelevan tuotannon osuus sähköjärjestelmässä kasvaa. VEOn hybridisäädintä hyödyntävä energiavarasto tehostaa voimalaitoksen säätökykyä ja vähentää laitoksen koneiston kulumista, mikä parantaa vesivoiman tuotantoa ja tuotantovarmuutta. Yhteistyö VEOn kanssa on sujunut läpi projektin erinomaisesti, ja on ollut hieno tehdä yhdessä töitä uusiutuvan ja ilmastoystävällisen vesisähkön tuotannon vahvistamiseksi”, Kemijoki Oy:n projektipäällikkö Aleksi Sarajärvi kertoo.

VEO-eHPG:tä on kehitetty VEOlla useiden vuosien ajan. Se maksimoi voimalaitoksen reservituotantokykyä ja siten ylläpitää ja vahvistaa tulevaisuudessa voimalaitoksen kykyä vastata tiukentuviin taajuuden tuentavaatimuksiin.

Vesivoimamarkkinoilla ratkaisu on ainutlaatuinen. Kyseessä on ensimmäinen ratkaisu, joka kykenee aidosti yhdistämään energiavaraston ja vesivoimaturpiinin taajuusreservin sääntelyn.

”Hybridisäätimemme optimoi ja minimoi turpiinin mekaanisen säätelyn tarvetta energiavaraston avustamana. Tämä parantaa merkittävällä tavalla turpiinin reservituotanto-ominaisuuksia ja pidentää käyttöikää”, selittää Juha Mäki, VEOn vesivoiman myyntipäällikkö.

Hybriditurpiinisäätimen lisäksi VEOn kokonaistoimitus sisältää superkondensaattoreihin perustuvan energiavaraston integroinnin voimalaitoksen järjestelmiin.

”Olemme ylpeitä automaatiotiimimme työpanoksesta VEO-eHPG:n kehittämisessä. VEO-eHPG tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja on ratkaisevassa roolissa vihreän siirtymän kannalta. Energian varastointiratkaisut ovat tärkeitä silloin, kun erilaisten uusiutuvien energialähteiden osuus sähköverkossa lisääntyy, ja VEO-eHPG on tässä yhtälössä keskeinen vakautta tuova tekijä”, Mäki tiivistää lopuksi.

”Olemme ylpeitä automaatiotiimimme työpanoksesta VEO-eHPG:n kehittämisessä. VEO-eHPG tuo merkittävää lisäarvoa asiakkaillemme ja on ratkaisevassa roolissa vihreän siirtymän kannalta.”