Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

VEO täysillä mukana toteuttamassa Suomen vetystrategiaa

Väistyvä hallitus teki helmikuussa periaatepäätöksen Suomen vetytalousstrategiasta. Tavoite on, että Suomi tuottaa miljoona tonnia puhdasta vetyä vuoteen 2030 mennessä, eli kymmenesosan EU:n suunnittelemasta kymmenen miljoonan vetytonnin tuotannosta. Tavoite on kunnianhimoinen, mutta toteutuessaan merkittävä saavutus Suomen kilpailukyvyn kannalta ja tärkeä teko koko maapallon tulevaisuuden puolesta.

Vedyn hyödyt ovat useat. Päästöttömästi tuotettu vety ja vetyjohdannaiset korvaavat fossiilisia polttoaineita niin liikenteessä kuin teollisuudessa, vähentäen tehokkaasti näiden hiilidioksidipäästöjä. Vedyn tuotanto on myös oiva ratkaisu uusiutuvan energian ylijäämäsähkön varastointiin, mikä osaltaan lisää maamme energiaturvallisuutta ja -omavaraisuutta. Samalla vety myös tasapainottaa sähköjärjestelmää ja sähkön hintavaihteluita.

Vihreän siirtymän investoinnit mahdollistavat vetystrategian tavoitteet

Suomen vetystrategia pohjautuu vihreään siirtymään, eli uusiutuvaan energiaan ja vihreään sähköntuotantoon. Suuri määrä uusiutuvaa energiaa onkin yksi syy miksi Suomi kiinnostaa kansainvälisiä vetysijoittajia. Miljoonan tonnin vetytavoitteen toteuttamiseen tarvitaan kuitenkin jopa 50 TWh lisää sähköä vuodessa (koko Suomen kulutus on nyt noin 80 TWh/vuosi), eli merkittäviä lisäinvestointeja sähköntuotantoon, varsinkin tuuli- ja aurinkovoimaan.

Vetystrategian toteutuminen kaipaa myös vahvasti eri osapuolten sitoutumista, panostuksia kantaverkkoon sekä investointeja kaasuputkiverkostoon. Pienimolekyylisen vedyn siirtäminen paikasta toiseen on haastavaa, ja siksi tulemme luultavasti lisäksi myös näkemään investointeja vetypohjaisten johdannaisten tuotantolaitoksiin, joiden lopputuotteet, esimerkiksi e-metaani ja e-ammoniakki, voidaan kuljettaa paljon helpommin kuin vety.

Me VEOlla uskomme Suomen uuteen vetystrategiaan ja tarjoamme kattavaa osaamistamme sen toteuttamiseen

Tärkeä valttikortti globaalissa vetytaloudessa on hyvä sähkön siirtokapasiteetti. Tätä olemme VEOlla olleet rakentamassa jo vuosikymmeniä – varsinkin uusiutuvan sähkön osalta. Yli 7000 MW:n kokemuksella olemme uusiutuvien energiamuotojen sähkö- ja verkkoliitäntöjen markkinajohtaja Suomessa. Modulaarinen sähköasemakonseptimme, joka joustavasti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti takaa niin voimalaitosten kuin teollisten laitosten verkkoliitännät, soveltuu erinomaisesti myös vetylaitosten sähköliitäntöihin.

Vetylaitoksissa ja vetyjohdannaisten tuotantolaitoksissa kattava ja pitkä kokemuksemme suurista sähköistys- ja automaatioprojekteista tulee oikeuksiinsa. Automaatioratkaisumme takaavat laitosten optimaalisen käytön ja sisältävät tarvittavat kyberturvallisuus- ja IOT-palvelut. Jos vedyntuotannosta syntyvä hukkalämpö otetaan talteen kaukolämpönä, voimme tarjota kertynyttä osaamistamme monista lämmöntalteenottoprojekteista. Kehitämme ja toteutamme myös jo nyt energiavarastoratkaisuja, jotka soveltuvat uusiin vetyhankkeisiin.

VEOn asiantuntemus takaa, että vetylaitoksissa tarvittava sähkö pääsee sähköntuotannosta kantaverkkoon ja sieltä vetylaitoksiin ja vetyjohdannaisten tuotantolaitoksiin. Automaatio- ja sähköistysratkaisumme puolestaan mahdollistavat laitosten tehokkaan käynnin, lämmöntalteenoton ja energiavarastoinnin. Kaikki tämä osaamisemme on käytettävissä, kun nyt yhdessä lähdemme toteuttamaan Suomen vetytalousstrategiaa.

 

Lisätietoja:

Juha-Petteri Lesonen

Sales Manager, Substations

+358 43 824 5913

etunimi.sukunimi@veo.fi

 

Antti Hiironniemi

Head of Sales, Finland

+358 40 717 5023

etunimi.sukunimi@veo.fi

VEOn asiantuntemus takaa, että vetylaitoksissa tarvittava sähkö pääsee sähköntuotannosta kantaverkkoon ja sieltä vetylaitoksiin ja vetyjohdannaisten tuotantolaitoksiin.