Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Generator Commander mahdollistaa vaativimman luokan voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten täyttämisen

VEOn ja Arcteqin innovoima magnetointi- ja suojauslaite Generator Commander on otettu käyttöön 54 MW:n generaattorilla Fingridin asettamien voimalaitosten järjestelmäteknisten vaatimusten (VJV2018) mukaisesti. Laitteen uudet ominaisuudet, pätötehon stabilointi (PSS) ja kahdennettu magnetointi, laajentavat sen käyttöaluetta teholtaan yli 30 MW:n ja 110kV:n kytkentäisiin voimalaitoksiin ja tuovat markkinoille täysin uudenlaista, suomalaista teknologiaa.

Apu verkon vakauttamiseen

VEO on jatkanut tahtikoneiden magnetoinnin ja suojauksen yhdistävän innovaationsa Generator Commanderin kehittämistä, jotta sen avulla pystyttäisiin yhä paremmin vakauttamaan kantaverkon alueiden väliset tehoheilahtelut ja turvaamaan verkon toimintakyky. Nyt laitteeseen on lisätty jännitteensäädön vaikein asia: PSS eli pätötehon stabilointi. Se tulee tarpeeseen, sillä Fingrid laski vuonna 2018 PSS:n vaatimusrajaa mitoitusteholtaan 100 MW:n voimalaitoksista 30 MW:n laitoksiin, niin että lisästabilointia vaaditaan nyt kaikilta tyypin D tahtikonevoimalaitoksilta (yli 30 MW:n tai 110 kV:n verkkoon liitetyt laitokset). Vaikka Euroopan kantaverkon häiriöt ovat lisääntyneet vuosi vuodelta, Fingridin verkossa käyttövarmuus oli vuonna 2020 uudella ennätystasolla.

” Tyypin D voimalaitosten vaatimusrajan madaltuminen tarkoittaa, että entistä useamman voimantuottajan on otettava PSS käyttöön, kun niiden säätöjärjestelmä pitää uudistaa”, kertoo Generator Commanderin kehitystyötä johtava magnetointiliiketoiminnan myyntipäällikkö Hannu Erkkilä VEOlta.

”Pätötehon stabiloinnin virittäminen verkkoon on magnetoinnin haastavin osa-alue. Generator Commanderissa on sisäänrakennetut toiminnot testauksen suorittamiseksi ja asetusten virittämiseksi kohdalleen. Pätötehon stabiloinnin käyttöönotto vaatii lisäksi ennakkomallinnuksen”, Erkkilä jatkaa.

Tähän mennessä VEO on toimittanut suurempia magnetointiprojekteja PLC-ohjauksella, mutta nyt oman laitteiston käyttöala kasvaa. PSS-toiminto viritettiin Generator Commanderiin ensimmäisen kerran syksyllä 2020, ja viimeiset testit tehtiin tammikuussa 2021.

VEOn ja Fingridin yhteistyö

 Fingrid on hyödyntänyt VEOn ammattitaitoa pätötehon stabiloinnin testauksessa jo vuonna 2015, kun Vantaan Energian Martinlaakson voimalaitoksella uusittiin magnetointijärjestelmä.

”Silloin toteutimme testin Fingridin kanssa yhteistyössä, yhdessä kanadalaisen Kestrelin ja Vantaan Energian kanssa. Testin perusteella Fingrid määritteli ja muodosti ohjeen siitä, miten pätötehon stabilointi tulee suorittaa. Fingridin pitää tietää, miten koko verkko toimii häiriötilanteessa”, Erkkilä kertoo.

Kuluttajille Fingridin tiukentuneet vaatimukset näkyvät sähköverkon toimintavarmuutena. Teollisuus- ja energia-alan yrityksille VEOn PSS-osaaminen osoittaa, että VEOn avulla verkonhaltija pystyy todentamaan laitteistonsa määräystenmukaisuuden.

”Osaamisemme näkyy siinä, että projektit osuvat nappiin, eli käyttöönotossa pystytään todentamaan, että PSS-mallinnus piti paikkansa”, Erkkilä jatkaa.

Kaksikanavaisuus

Toinen ominaisuus, joka VEOn 54 MW:n generaattoritoimituksessa otettiin käyttöön Generator Commanderille PSS:n ohella, on magnetoinnin kahdentaminen, joka on vaatimuksena yli 10 MW:n koneissa.

”Tässäkin VEO on toteuttanut kaksikanavaisuuden poikkeuksellisesti siten, että varakanavan komponentit voidaan vaihtaa niin, ettei ajoa itse generaattorilla täydy keskeyttää”, Erkkilä vahvistaa.

Lisätiedot:
Hannu Erkkilä
, Myyntipäällikkö, Magnetointi, VEO Oy, puh. +358 40 564 3328, hannu.erkkila@veo.fi

Kuva. Generator Commanderiin on lisätty PSS eli pätötehon stabilointi. Näytön 16.7 miljoonaa väriä helpottavat käyttöä

Generator Commanderin uudet ominaisuudet, pätötehon stabilointi (PSS) ja kahdennettu magnetointi, laajentavat sen käyttöaluetta teholtaan yli 30 MW:n ja 110kV:n kytkentäisiin voimalaitoksiin.