Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Motordrivna kraftverk & Hybridkraftverk

VEOs högkvalitativa lösningar för motordrivna kraftverk och hybridkraftverk utnyttjar synergierna mellan flera olika kraftkällor, med allt från motordrivna kraftverk till vind- och solkraftverk. Vi kan också hjälpa till att utnyttja energilagringsteknik och förnybara energilösningar i kombination med traditionella motordrivna kraftverk.

Som en leverantörsoberoende systemintegratör kan vi optimera och implementera utrustning av vilken leverantör som helst och kombinera dem med våra mycket kundanpassade tjänster för att erbjuda den tekniskt mest lämpliga, hållbara och kostnadseffektiva anläggningen. Vi tar fullt EPC-ansvar för leveransen och sköter samarbetet med alla berörda parter. Vi har omfattande internationell expertis inom  elektrifieringsprojekt för motordrivna kraftverk och hybridkraftverk och är verksamma över hela världen.

Read more

 

VEOs högkvalitativa lösningar för motordrivna kraftverk och hybridkraftverk utnyttjar synergierna mellan flera olika kraftkällor, med allt från motordrivna kraftverk till vind- och solkraftverk.

VEO Mats Warg

Mats Warg

Director, Automation

Lösningar