Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Marina lösningar

VEO levererar såväl standardiserade som kundanpassade elektrifierings- och hybridiseringssystem och kraftöverföringslösningar för krävande offshore- och fartygstillämpningar. Som oberoende systemintegratör använder vi de produkter och tjänster du väljer och erbjuder den säkraste, mest hållbara och kostnadseffektiva lösningen.

Vi erbjuder såväl vanliga växelströms- och likströmslösningar för att styra hela processer som enskilda lösningar med frekvensomriktare för specifika uppgifter. Vårt produktsortiment omfattar huvud- och distributionscentraler, kontrollcentraler för motorer, lösningar och applikationer för frekvensomriktare, generatorer och marina propellrar och vinschar. Vi erbjuder även skyddsutrustning, transformatorer, motorer och kyl- eller värmeväxlarutrustning.

Read more

Våra projektleveranser omfattar vanligtvis förplanering, dimensionering, tillverkning, beräkningar och planering, samt installationsövervakning, idrifttagning och kundutbildning. Du kan också välja en mängd olika livscykeltjänster med allt från bassupport av produkter till fullständigt livscykelunderhåll.

Vårt produktsortiment omfattar huvud- och distributionscentraler, kontrollcentraler för motorer, lösningar och applikationer för frekvensomriktare, generatorer och marina propellrar och vinschar.

VEO Jouni Rintamäki

Jouni Rintamäki

Sales Manager

Jakob Lövdahl

Vice President, Sales and Marketing

Lösningar