Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Motor Commander

Motor Commander är VEO:s revolutionerande lösning för skydd och magnetisering av stora industrimotorer. Commander-enheten gör att anläggningens stora synkronmotorer kan köras exakt och säkert, samtidigt som den ger ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att förnya en anläggnings motorskydd: istället för flera enheter som tar plats och kräver tid när det gäller teknik och installation, har Motor Commander alla viktiga funktioner kombinerade i en kompakt högkvalitativ enhet. Sedan 2017 har allt fler av VEO:s industrikunder valt Motor Commander att skydda sina industrimotorer.

Standardfunktionerna i Motor Commander är magnetisering, olika styr- och startsekvenser (direkt-, transformator- och reaktorstart), skydd, differentialskydd och PMU. Endast ett mjukvarusystem behövs för att använda enheten och dess många funktioner, till exempel inställningsverktyg, logikredigerare, störningsinspelare och läspanel.

Motor Commander är VEO:s revolutionerande lösning för skydd och magnetisering av stora industrimotorer.