Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Testtjänster för alla felsäkra system

Om du prioriterar att upprätthålla anläggningens funktionssäkerhet måste alla felsäkra system, inklusive säkerhetsintegrerade system (SIS) och säkerhetsrelaterade system (SRS) testas regelbundet. Det är här VEO:s automationsexpertis kommer in i bilden. Vi erbjuder dig ett komplett utbud av periodiska testtjänster för alla typer av felsäkra system: från förberedelser till testning och kalibrering av fältinstrument.

VEO testar alla säkerhetsfunktioner helt, så att hela kedjan, från fältinstrument upp till manöverdon, fungerar som planerat. Dessutom kontrollerar vi att anläggningens HMI-system fungerar därefter. Alla testmetoder och resultat dokumenteras och rapporten kan överlämnas till tredje parts säkerhetsinspektörer.

VEO testar alla säkerhetsfunktioner helt, så att hela kedjan, från fältinstrument upp till manöverdon, fungerar som planerat.