Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Moderniserings- och expansionsprojekt

Utveckling inom alla verksamhetsområden, oavsett om det är ett kraftverk, produktionsanläggning eller en enkel transformatorstation, kräver periodiska uppgraderingar. VEO uppdaterar, moderniserar och utökar alla typer av elektrifierings- och automationssystem för att hjälpa våra kunder att uppfylla morgondagens krav. Vi identifierar, optimerar och implementerar de mest tekniskt lämpliga och kostnadseffektiva lösningarna för dina behov.

VEO:s renoverings- och expansionsprojekt inom elektrifiering omfattar utrustning upp till 400 kV. Målet med dessa projekt är optimerad funktionalitet som uppnås genom en rad olika åtgärder, t.ex. förnyelse av mellanspänningsbrytare, ljusbågsskydd, förnyelse av skyddsrelä, tillståndsbedömning och testning samt skydd och synkronisering av generatorer och reservkraftsystem. På samma sätt är VEO din pålitliga och leverantörsflexibla partner när det finns ett behov av att modernisera automatiserings-, HMI- och skyddssystem. Vårt utbud inkluderar även rapporteringssystem och fjärråtkomstutrustning samt felsäker automatisering.

Vi uppdaterar, moderniserar och utökar alla typer av elektrifierings- och automationssystem för att hjälpa våra kunder att uppfylla morgondagens krav.