Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Förstudier och konsulttjänster

VEO tillhandahåller konsulttjänster och hjälper till med nödvändiga förstudier och dokumentationskrav som behövs för att möta framtida krav som ställs på elektrifiering, instrumentering och automatisering (MKB). Förutom att förklara och specificera olika tekniska lösningar kan VEO även leverera själva lösningen. I så fall kan våra lösningar flexibelt utnyttja produkter eller tjänster från en mängd olika varumärken enligt dina önskemål.

VEO:s långa erfarenhet av nyckelfärdiga leveranser av moderna elektrifierings- och automationslösningar öppnar nya möjligheter för våra konsultkunder. Vi tillhandahåller expertråd, t.ex. inom feldetektering, cybersäkerhet, livscykelhantering och utbildning. Och eftersom vi känner till våra kunders processer kan vi genom vår expertis tillföra mervärde på ett bra sätt.

 

 

VEO:s långa erfarenhet av nyckelfärdiga leveranser av moderna elektrifierings- och automationslösningar öppnar nya möjligheter för våra konsultkunder.