Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Fjärråtkomst och rådgivningstjänster

VEO:s fjärråtkomst- och rådgivningstjänster är det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet för våra kunder att få hjälp med oväntade underhålls- och övervakningsbehov, oavsett anläggningens geografiska läge. Genom en säker anslutning kan våra experter komma åt din anläggnings elektrifierings- och automationssystem för att köra programvara för feldetektering och diagnostik eller för att ladda ner data för analys, övervakning och ändringar/justeringar.

Som kund hos oss kan du välja att använda vår tjänst antingen genom att betala en månadsavgift för både tjänsten och fjärråtkomstutrustningen eller, om möjligt, genom att använda anläggningens befintliga fjärråtkomst.  Vi kan också ta hand om alla nödvändiga snabbkorrigeringar, till exempel systemuppdateringar, versionsuppdateringar samt säkerhetsuppdateringar för kontrollstationsinformation.

Read more

Vår fjärråtkomstservice är säkrad med avancerade tilläggsfunktioner:

  • betrodda och krypterade tunnlar med IPSEC- och SSL VPN-protokoll
  • inloggningsprocess för klient-VPN med stark autentisering
  • moderna brandväggar
  • SSL VPN-portal med stark autentisering
  • Identifieringsfunktioner med omfattande syslog-data som produceras av NGFW-brandväggar och som bearbetas med en maskininlärningsmotor för avvikelseidentifiering

För att säkerställa en hög och kontinuerlig säkerhetsnivå på din anläggning testar vi också fjärråtkomstens funktionalitet med jämna mellanrum och håller utrustningen uppdaterad.

Genom en säker anslutning kan våra experter komma åt din anläggnings elektrifierings- och automationssystem.