Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Livscykeltjänster

Varje anläggning utsätts för både förväntade och oväntade underhållsbehov redan från början av driften. Detta innebär att tillförlitligt stöd behövs under alla anläggningars livscykel. VEO:s livscykeltjänster säkerställer högsta möjliga nivå av oavbruten drift och bästa möjliga produktivitet för din anläggning.

VEO erbjuder ett komplett utbud av livscykeltjänster: från att göra en tillståndsbedömning till kartläggning, forskning och analys av elektrifierings-, instrumenterings- och automationssystem (MKB). Våra tjänster är alltidskräddarsydda och skalade efter kundens behov.

Read more

Tack vare VEO:s oberoende som systemintegratör har vi möjlighet att utnyttja produkter och tjänster från vilket märke som helst för att erbjuda dig den mest tekniskt lämpliga och kostnadseffektiva lösningen.

Några exempel på våra tjänster:

  • Tillståndsprovning av automations- och Ethernet-bussystemet med analysator
  • Termisk avbildning av elektrisk utrustning och annan instrumentering, t.ex. automationscentraler och servercenter
  • Tjänster för kvalificerad tillståndsbedömning när det gäller elektrisk utrustning
  • Tillståndsbedömning av MKB-system
  • Livscykelanalys av MKB-system
  • Livscykel- och tillgänglighetsanalys av reservdelar

Vi erbjuder ett komplett utbud av livscykeltjänster från att göra en tillståndsbedömning till kartläggning, forskning och analys av MKB-system.