Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Generator & hybridkraft

VEO:s högkvalitativa generator och hybridkraftlösningar utnyttjar framgångsrikt synergier mellan flera kraftkällor, från motorbaserade kraftverk till vind- och solkraftsystem. Vi kan också hjälpa dig att utnyttja energilagringsteknik och förnybara bränslebaserade lösningar i kombination med traditionella generator lösningar.

Som leverantörsoberoende systemintegratör kan vi optimera och implementera utrustning av alla märken och kombinera dem med våra mycket kundanpassade tjänster för att erbjuda dig den mest tekniskt lämpliga, hållbara och kostnadseffektiva anläggningen. Vi kan ta fullt EPC-ansvar för leveransen och hantera samordningen med alla berörda parter. Med omfattande internationell expertis inom implementering av elektrifieringsprojekt för generator och hybridkraftverk kan vi verka över hela världen.

Read more

Våra skalbara leveranser omfattar elektrifiering och automatisering av kraftverk, modernisering av kraftverk, idrifttagning, uppdatering av styrsystem och till och med flytt av hela kraftverk över nationsgränserna. Vi kan också tillhandahålla livscykeltjänster, från grundläggande produktsupport och slutanvändarutbildning till fullständigt livscykelunderhåll.

 

VEO:s generator och hybridkraftlösningar utnyttjar framgångsrikt synergier mellan flera kraftkällor, från motorbaserade kraftverk till vind- och solkraftsystem.

VEO Mats Warg

Mats Warg

Director, Automation

Lösningar