Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Modulära transformatorstationer

Med över 30 års erfarenhet av att leverera transformatorstationer är VEO din EPC-leverantör för transformatorstationer som är lämpliga för kraftverk, industriella applikationer samt överföring och distribution upp till 400 kV behövs.

För att maximera kvalitets- och säkerhetsnivåerna och minimera din tid och dina kostnader har vi utvecklat ett modulärt transformatorstationskoncept bestående av fördesignade, beprövade lösningar anpassade efter dina behov.

Modulkonceptet omfattar allt från prefabricerad och monterad transformatorstationsbyggnad (VEO E-House), anläggningsarbeten på platsen till driftsättning och nätanslutning enligt alla relevanta standarder. Platsarbetet omfattar betongfundament för apparater, portaler, transformatorer, fundament för styr- och mellanspänningsbyggnaden samt förkonstruerade stålkonstruktioner för utomhusställverket.

Read more

Nyckelkomponenten i konceptet är VEO E-House, en modulär transformatorstationsbyggnad. VEO E-House-moduler är prefabricerade, monterade och internt anslutna med nödvändig transformatorstationsutrustning som AC-/DC-system, styr-, skydds- och kommunikationsutrustning samt mellanspänningsställverk. De monterade modulerna testas under kontrollerade förhållanden på VEO:s fabrik. Vid leverans innehåller transformatorstationsbyggnaden allt från mellanspänningsbrytare till styr- och kommunikationsutrustning, brand- och inbrottssystem samt belysning och uppvärmning. Dessutom kan VEO E-house utrustas med tillvalsfunktioner som laddstationer för elfordon, solcellstak eller alternativa färger och material för ytterväggar.

Medan VEO E-House-modulerna är prefabricerade, förinstallerade och testade på fabriken, kan anläggningsarbeten och mekaniska installationer av utomhuskomponenter utföras på plats samtidigt. Tack vare parallellt arbete i fabrik och på site minimeras den totala tiden på site, vilket bland annat är en nyckelfaktor för att hålla personsäkerheten på utmärkta nivåer eftersom arbetstid i närheten av maskiner och spänningssatt utrustning minskas.

Transformatorstationerna kan levereras baserat på luftisolerad eller gasisolerad ställverksteknik eller en kombination av båda. Projekten leds av vår erfarna projektledningsgrupp, och vårt interna ingenjörsteam ansvarar för maskin- och elektroteknik samt testning och idrifttagning av transformatorstationerna.

VEO E-House är dimensionerad för att inhysa kontroll-, skydds- och kommunikationsutrustning samt ställverk upp till 45 kV, beroende på kundens konfigurationer och behov. Byggnadernas livslängd är cirka 50 år.

För att maximera kvalitets- och säkerhetsnivåerna har vi utvecklat ett modulärt transformatorstationskoncept bestående av fördesignade, beprövade lösningar anpassade efter dina behov.

Juha-Petteri Lesonen

Sales Manager