Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

E-house

VEO:s E-House är en modulär byggplattform för att inhysa olika kraftdistributionslösningar för utomhusbruk. Det finns ett brett urval av moduler i olika storlekar tillgängliga, som kan kombineras för att bygga mycket storskaliga lösningar för kraftdistribution. Våra största E-House-leveranser har varit över 400 m2 stora.

Våra E-House-moduler är prefabricerade, monterade och internt anslutna med nödvändig elektrisk utrustning som AC-/DC-system, styr-, skydds- och kommunikationsutrustning samt låg- och mellanspänningsställverk. De monterade E-House-modulerna testas under kontrollerade förhållanden på VEO:s fabrik. Vid leverans innehåller E-House-modulen allt från mellanspänningsställverk till styr- och kommunikationsutrustning, brand- och inbrottssystem samt belysning och uppvärmning. Dessutom kan E-House utrustas med tillvalsfunktioner som laddstationer för elfordon, solcellstak eller alternativa färger och material för ytterväggar.

Read more

Eftersom E-House-modulerna är prefabricerade, förinstallerade och testade på fabriken, kan anläggningsarbeten och mekaniska installationer av utomhuskomponenter utföras på plats samtidigt. Tack vare parallellt arbete i fabrik och på site minimeras den totala tiden på site, vilket bland annat är en nyckelfaktor för att hålla personsäkerheten på utmärkta nivåer eftersom arbetstid i närheten av maskiner och spänningssatt utrustning minskas.

VEO:s E-House är dimensionerat för att inhysa kontroll-, skydds- och kommunikationsutrustning, transformatorer samt låg- och mellanspänningsställverk, enligt kundens konfigurationer och behov. Byggnadernas livslängd är cirka 50 år.

 

VEO:s E-House är en modulär byggplattform för att inhysa olika kraftdistributionslösningar för utomhusbruk.

Juha-Petteri Lesonen

Sales Manager