Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

E-house

VEOs E-House är en modulär transformatorstation, som inhyser olika kraftdistributionslösningar för utomhusbruk. Vi erbjuder ett brett urval moduler i olika storlekar, som kan kombineras till stora eldistributionslösningar. Vår största E-House-leverans var över 400 m2 stor.

E-House-modulerna monteras ihop på vår fabrik före leverans. Där installeras och ansluts också all nödvänligt elektrisk utrustning såsom AC-/DC-system, styr-, skydds- och kommunikationsutrustning samt låg- och mellanspänningsställverk. De färdiga E-House-modulerna testas under kontrollerade förhållanden på VEOs fabrik. Vid leverans innehåller E-House-stationen allt från mellanspänningsställverk till styr- och kommunikationsutrustning, brand- och inbrottssystem samt belysning och uppvärmning. Dessutom kan en E-House utrustas med tillvalsfunktioner som laddstationer för elfordon, solcellstak och alternativa färger och material för ytterväggar.

Eftersom E-House-modulerna monteras, förinstalleras och testas på fabriken kan anläggningsarbeten och mekaniska installationer av utomhuskomponenter samtidigt utföras på site. Detta minimerar dubbelt arbete och arbete på site, vilket minskar arbetstiden vid maskiner och utrustning och därmed tryggar personsäkerheten.

VEOs E-House-stationer är måttade för att inhysa kontroll-, skydds- och kommunikationsutrustning, transformatorer samt låg- och mellanspänningsställverk enligt kundens behov. Byggnadens livslängd är circa 50 år.

Read more

 

 

VEOs E-House är en modulär transformatorstation, som inhyser olika kraftdistributionslösningar för utomhusbruk.

Juha-Petteri Lesonen

Sales Manager