Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Avfall till energi & värmekraft

I årtionden har globala kunder förlitat sig på VEO:s elektrifierings- och automationslösningar som används för att övervaka, styra och optimera värmekraftverk. VEO har kapacitet att ta fullt ansvar för värmeåtervinnings-och kraftvärmeverksprojekt av alla storlekar.

Som en oberoende systemintegratör optimerar och implementerar vi produkter av alla fabrikat och kombinerar dem med våra skräddarsydda lösningar för att få anläggningar att köras så kostnadseffektivt och hållbart som möjligt. Vi arbetar i nära samarbete med alla projektintressenter och i kombination med våra decennier av erfarenhet inom området tillför vi betydande mervärde till storskaliga projekt.

Read more

VEO:s nyckelfärdiga leveranser består vanligtvis av elektrifiering och instrumentering av processer, design av automationssystem, styrsystem, automationsskåp och ställverk. Våra integrerade tjänster spänner över projektets hela livscykel, från design och programmering, implementering, idrifttagning till testning och slutanvändarutbildning.

VEO har kapacitet att ta fullt ansvar för värmeåtervinnings-och kraftvärmeverksprojekt av alla storlekar.

VEO Jakob Lövdahl

Jakob Lövdahl

Vice President
VEO Tim McNeilly

Tim McNeilly

Managing Director

Lösningar