Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Turbinregulator

VEO Hydropower Governor (VEO-HPG) är ett styrsystem för vattenkraftverk. Detta digitala integrerade turbinregulatorsystem ökar systemets tillförlitlighet och prestanda genom att minimera antalet systemgränssnittskomponenter.

VEO-HPG-systemet är utformat efter kundens behov och befintliga hydrauliska kraftaggregat. Det digitala regulatorsystemet möjliggör anläggningsspecifik reglering för optimal turbineffektivitet. Systemet och dess olika driftlägen styrs enkelt via den användarvänliga lokala kontrollpanelen och bussgränssnittet med automatisering och fjärrstyrningssystem.

VEO-HPG-turbinregulatorn är lämplig för och uppfyller de mest krävande kraven på nätkodsöverensstämmelse och aktiveras för att stödja frekvensen för det nationella nätet för både FCR-N- och FCR-D-funktioner. VEO-HPG-turbinregulatorn är baserad på Siemens S7-1500 programmerbara logikserie och är lämplig för vattenturbinreglering för Kaplan-, Pelton- och Francisturbiner.

Det digitala regulatorsystemet möjliggör anläggningsspecifik reglering för optimal turbineffektivitet.