Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Styrsystem

Att köra och övervaka automatiseringsprocesser är effektivt med VEO:s avancerade styrsystem. Våra styrsystem kan integreras i alla elsystem och anpassas efter specifika behov. För varje processleverans använder vi de bästa kostnadsoptimerade lösningarna och väljer de lämpligaste komponenterna.

VEO:s omfattande expertis inom styrsystem härrör från 25+ års automationsarbete med en bred kundbas över hela världen. Våra skickliga experter vet hur man bygger högkvalitativa system som kostnadseffektivt passar in i alla standarder och processer. Vårt pågående utvecklingsarbete garanterar effektiv fjärrövervakning och databaserad kommunikation idag och i framtiden.

Read more

VEO har åtagit sig att använda användbarhet och praktiska processvisualiseringar och våra styrsystem har användarvänliga HMI-skärmar (människa-maskin-gränssnitt). Baserat på omfattande kundanalys vet vi att användbarhet inte handlar om flashiga layouter, utan enkel konsekvent diagnostik, som hjälper slutanvändaren att fatta välgrundade dagliga beslut på lång sikt.

VEO är den enda certifierade Siemens SCADA Solution Partner för WinCC OA i Finland. Det innebär att vår kunskap om SCADA-styrsystemets arkitektur bygger på omfattande utbildning och erfarenhet – något som vi tar med oss till alla våra automationsapplikationer.

Våra skickliga experter vet hur man bygger högkvalitativa system som kostnadseffektivt passar in i alla standarder och processer.