Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Hybridisering

Hybridlösningar gör det möjligt för oss att använda mer förnybara energikällor och minska vårt beroende av fossila bränslen genom att lägga till batterier i energiproduktionen. VEO har omfattande automationskompetens inom hybridlösningar, som härrör från många års forskning och utveckling inom området, särskilt inom vattenkraft. I framtiden kommer VEO:s hybridiseringslösningar att finnas tillgängliga i alla VEO:s erbjudanden.

I vattenkraftslösningar kombinerar VEO turbiner med batterier för optimal anläggningsprestanda och nätfrekvensstöd. På samma sätt används VEO:s automationsexpertis för att lägga till batterier i solkraftverk, vindkraftparker eller värmekraftproduktion. I marina lösningar gör batterier det möjligt för fartygsmotorer att arbeta med högsta möjliga effektivitet och producera minsta möjliga utsläpp genom att köra på lagrad energi när det är möjligt. I alla dessa hybridtillämpningar skapar VEO:s processkunskap, automationsexpertis och toppmoderna produkter betydande besparingar, effektiva optimeringar och minimerade utsläpp.

 

VEO har omfattande automationskompetens inom hybridlösningar, som härrör från många års forskning och utveckling inom området, särskilt inom vattenkraft.

VEO Mats Warg

Mats Warg

Director, Automation