Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Automation, skydd & magnetisering

Med årtionden av erfarenhet av globala automationslösningar är VEO en sann systemintegratör inom vattenkraft, värmekraft, hybrid- och motorkraft, industrisektorn, marinindustrin och transformatorstationer. VEO:s automationslösningar är en del av alla våra projektleveranser och inkluderar ofta automationstjänster, såsom cybersäkerhet och IoT.

VEO:s koncept för automation och elektrifiering av kraftverk är flexibelt och vårt utbud omfattar optimal dimensionering av DCS-automationssystem, PLC-styrsystem och elektrifiering. Vår automationskunskap bidrar till att minimera både förluster och leveranskostnader utan att påverka tillförlitligheten – under anläggningens hela livscykel.

Read more

Våra automationsleveranser tar alltid hänsyn till drift- och skyddsbehoven hos kundens anläggning. Med vår expertis inom magnetisering kan vi också säkerställa att anläggningen uppfyller de mest utmanande kraven på nätkodsefterlevnad. Genomförandet planeras projektspecifikt enligt kundens krav. De designlösningar och automationsbibliotek som skapas genom VEO:s långsiktiga utvecklingsarbete används som kraftfulla verktyg för att rationalisera och underlätta planeringen. Med vårt djupa processkunnande optimerar och finjusterar vi anläggningsverksamheten för att säkerställa att anläggningen levererar de allra bästa resultaten tillbaka till kunden.

 

Vi optimerar och finjusterar anläggningsverksamheten för att säkerställa att anläggningen levererar de allra bästa resultaten tillbaka till kunden.

VEO Mats Warg

Mats Warg

Director, Automation