Contact Us

Contact us

Are you looking for a job or are you a student looking for an internship?

 

Read more: https://career.veo.fi

What business segment does your matter concern?
Reason for reaching out

Contact info

How do you prefer being contacted?

Yritys

VEO on energia-alan asiantuntija, joka tarjoaa asiakkailleen sähköistyksen ja automaation ratkaisuja. Yli puolet yrityksen liikevaihdosta tulee uusiutuvan energian ratkaisuista. VEOn pääkonttori sijaitsee Vaasassa, ja yrityksellä on tytäryhtiöt Ruotsissa, Norjassa ja Isossa-Britanniassa. VEO-konserni työllistää 500 henkilöä, ja sen liikevaihto oli 124,8 miljoonaa euroa vuonna 2021.

 

Missio & visio

 

Missio: Luomme hyvinvointia energia-alan asiantuntijuudellamme.

VEOn missio on luoda hyvinvointia asiakkaillemme, meille itsellemme ja muille sidosryhmillemme. Tavoitteenamme on saavuttaa tämä energia-alan asiantuntemuksemme avulla, kestävällä ja eettisellä tavalla sekä korkeimpia turvallisuusstandardeja noudattaen.

Visio: Toimittaa johtavia energia-alan ratkaisuja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Visiomme on tulla yhdeksi johtavista kestävien energia-alan ratkaisujen integroijista, ja siten edistää ilmastoneutraalia tulevaisuutta.

 

ARVOT

 

Asiakaslähtöisyys
Asiakkaamme ohjaavat kunnianhimoamme, laadun tavoitteluamme ja arvomaailmaamme.

Rehellisyys on paras periaate
Toimimme rehellisesti ja huolellisesti ja olemme toiminnassamme oikeudenmukaisia ja läpinäkyviä.

Rohkeus on välittämistä
Meillä on rohkeutta innovoida, erottua ja tehdä tarvittavat ratkaisut menestyäksemme.

Yhdessä olemme VEO
Menestyksemme ja yrityskulttuurimme rakentuvat avoimen viestinnän, tuen ja toistemme kunnioituksen kautta.

Sitoutuminen
Olemme sitoutuneet toimimaan kestävällä ja eettisellä tavalla noudattaen korkeimpia terveys- ja turvallisuusstandardeja. Olemme luotettavia ja sitoutuneita siihen, että yhteiskuntavastuu läpäisee tuloshakuisen toimintamme.

 

STRATEGISET TAVOITTEET

VEOn strategian tavoitteena on vauhdittaa yhtiön kannattavaa kasvua entisestään keskittymällä entistä enemmän uusiutuvan energian ratkaisuihin ja kestäviin innovaatioihin tukemaan energiateollisuuden vihreää siirtymää kaikilla VEOn liiketoimintasegmenteillä Pohjoismaissa ja Isossa-Britanniassa.

Toimintaperiaatteet

Terveys-, turvallisuus-, ympäristö- ja laatupolitiikkamme (HSEQ) asettaa periaatteet arvon luomiseksi asiakkaillemme ja asiakastyytyväisyyden, turvallisen työympäristön sekä ympäristön kannalta kestävän toiminnan lisäämiseksi.

Asetamme mitattavissa olevia tavoitteita ja kehitämme jatkuvasti johtamisjärjestelmiämme ja -prosessejamme.Asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi työntekijöidemme osallistuminen ja kuuleminen sekä tiivis yhteistyö asiakkaiden, urakoitsijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on meille avainasia.